Lekkage komt vaak onverwacht en natuurlijk wil je dan niet graag zitten opgescheept met hoge kosten voor het herstel. Je kunt jezelf daarom verzekeren tegen lekkage met meerdere soorten verzekeringen. Afhankelijk van de situatie worden verschillende schades met deze verzekering gedekt. Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op verzekeringsgelden?

De waterleiding

Mocht er een breuk of scheurtje in één van je waterleidingen zitten, dan zal de opstal- of inboedelverzekering de meeste kosten vergoeden. De kosten bij lekkage in de waterleiding komen voort uit het hak- en sloopwerk om de lekkage op te sporen. De gevolgschade en herstelkosten zit dan bij de verzekering in. Het vervangen van de waterleiding is niet altijd onderdeel van de verzekering, dus houdt rekening met toch nog wat extra kosten.

Verstopte afvoer

Is de afvoer in je waterleiding verstopt, dan is de schade als gevolg hiervan verzekerd. Het herstellen van de verstopping zelf is niet gedekt. Je kan de gevolgen van een verstopte afvoer in veel gevallen ook prima zelf verhelpen, bijvoorbeeld door zelf al vuil in het afvoerputje eens in de zoveel tijd te verwijderen.

Koelkast of vriezer

Het kan zijn dat bij het uitvallen van je koelkast of vriezer, er veel vocht uit deze apparatuur stroomt. Dit valt binnen de verzekering, evenals in sommige gevallen de inhoud van de koelkast of vriezer. Dit is echter afhankelijk van de verzekeraar en valt te lezen in de voorwaarden.

Weersomstandigheden

Regen of harde wind kunnen schade toebrengen aan je dak(pannen) of dakgoten. De gevolgschade van extreme weersomstandigheden valt binnen de verzekering. Belangrijk hierbij is om te beseffen dat het herstel van het dak niet binnen de verzekering valt. Verzekeraars zien slijtage van het oppervlak van het dak als een verantwoordelijkheid van de huiseigenaar. Dit kan behoorlijke kosten met zich meebrengen.